Home Doelstelling
Image alt

Onze doelstelling

De stichting heeft ten doel het stichten, instandhouden en steunen van weeshuizen, verpleeginrichtingen en onderwijsinstellingen in derde-wereld-landen en overige noodruftige gebieden waar ter wereld, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.